Тази оригинална програма обединява 13 европейски партньори, които от години се занимават с посрещане и подкрепа на аутистични теми. Семейните асоциации също участват в този проект, благодарение на техния специфичен опит. И накрая, университетските изследователи в областта на образователните науки и психологията подкрепят тази работа.