Предназначен за придружаващи лица, той структурира ориентацията на прием в училищна среда за младежи. Той е под формата на достъпна брошура, включваща илюстративни свидетелства и коментари за практики. Това ръководство представлява придружаващ документ, с който да се задържите на жизнеспособна позиция за приемна грижа. Той ще бъде разпространен сред образователните институции в различни европейски страни, за да могат семействата, учителите и възпитателите да имат достъп до него.